Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221747
Sted- og lokalitetsnummer
140210-134
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lyngklædt høj. Delsvis ødelagt af den tyske værnemagt.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] er smukt lyngklædt anseelig i Frastand og ligger højt og frit, men kommer man til den, sees det straks, at dens Fod er pløjet for nær rundt om, og at dens nordre Tredie Deel er bortført, desuden har den et Topbrud 20' i Gjennemsnit og 2'11" i Dybden. Der er hengaaet lang Tid siden disse Brud tilføjedes den. Dens Fyld er ikke steenrig, men det er Jorden der i Nærheden heller ikke. Den er bygt af Muld, og der vides ikke at være funden Noget i eller ved den. [[Fredet]] [[restaureret j.nr. 100/57]] Bevoksning: 1980: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. ***************************************Genbesigtigelse 13.5.1987: Intet at bemærke. JGB Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ser dog meget intakt ud - tyskernes ødelæggelser ikke umiddelbart synlige. Rævegrave i højen. Højen er bevokset med en del træer - overvejende løvtræer - samt lidt krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links