Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221720
Sted- og lokalitetsnummer
140210-174
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/9 1887, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Runddysse, S for foregående (2217-21), 11,50 m i tværmål, har indesluttet et gravkammer af lignende bygningsmåde som hint, men overliggeren er bortført. 8 randsten. NMI: Runddysse som dekl, dog står randstenene ret regelmæssigt.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDe to Stene [i runddyssen], der ere 4'6" høje ere de eneste Bærestene, som nu findes paa Pladsen i staaende Stilling. De Stene der ere betegnede med 1. og 2. [på tegning] ere vist nok ogsaa Bærestenene, hvorimod Stenene 3 og 4 [på tegning] menes at være Stk. af Overliggeren. Gangen vender imod Øst. Den nordre Gangsteen er bevaret og er 3'1" høj. Den sydlige Gangsteen er kløvet, og den frakløvede Deel er taget bort. Den smukke lyngklædte Fyld hæver sig 2'11". Krandsstenene hæve sig mod Nord og Vest fra 1-3', men mod Syd ere de meget smaa i Forhold til den øvrige Bygning. Uagtet den er ilde medhandlet, gjør den dog et godt Indtryk ved sine store Steenmasser. Dens Fredning er indbefattet og samtidig med den nærstaaende Dysse Mejekirke [sb. 175] kaldet. [[F.M.]] [[Jfr. jour. 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse - randstenskæde delvis bevaret af kammeret står de 2 SØ-lige bæresten samt 2 gangsten mod Ø. Den søndre gangsten dog kun halv. 3 megalitter ligger omvæltede ved kammeret (de resterende bæresten) samt et muligt stykke af overliggeren mod S. Ved kammeret og på og udenfor S-siden af højen en del marksten (marksten af ældre dato). *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Runddysse med delvis bevaret randstenskæde. I midten rester af et polygonalt kammer med gang i Ø. Af kammeret forefindes de 2 S-lige bæresten (begge noget indskredne), samt 2 N-lige, væltet hhv. udad og ind i kammeret. En femte, noget smal sten i kammeret kan måske være (en rest af) en V-lig bæresten. 2 gangsten, hvoraf den S lige mangler den øverste del. Umiddelbart S for kammeret, lænet op ad en bærestens yderside, står den formodede afvæltede dæksten. På en smal opadvendende, horisontal facet har den 2-3 skåltegn. Den pågældende flade har i hvert fald ikke været horisontal, hvis stenen har ligget som dæksten. Til gengæld mangler stenen skåltegn på sin formodede daværende overside, der ellers er helt plan. Skåltegnene synes således gjort, mens stenen har ligget i sin nuværende position, altså efter kammerets plyndring, der således kan være sket i eller før bronzealderen. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger ved offentlig vej. Bevoksning: 1980: Græs.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. FM-sten mod øst. Ødelagt kammer. Bevokset med græs og hyben. Synlig og tilgængelig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links