Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181416
Sted- og lokalitetsnummer
140605-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græs- og lyngklædt høj i ager. 2,30 x 16 m. Højens vestlige fjerdedel bortgravet. Højfoden lettere beskåret i N, lidt kraftigere i Ø. Herved er sidstnævnte sted blevet blottet en randstensrække bestående af tætliggende, ca. favnstore sten (8). I toppen stort krater, diameter 4,50 m, dybde 0,85 m. I S- og ØNØ-side mindre indgravninger.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen er lyngklædt og har en tætsluttet Række af store Fodsteen synlig mod Øst. Mod Vest er Højen pløjet for nær. Den har et større Topbrud, som er 14' i Tværmaal og 2' dyb. Brudets Bund er dækket med store Steen, saa Højen kan antages at være bundbrudt. Fylden er Muld. Bevoksning: 1990: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræs- og lyngklædt høj i ager. 2,30 x 16 m. Højens V-lige fjerdedel bortgravet. Højfoden lettere beskaaret i N, lidt kraftigere i Ø. Herved er sidstnævnte sted blevet blottet en randstensrække bestaaende af tætliggende, favnstore sten (8). I toppen stort krater, diam. 4,50 m, dybde 0,85 m. I S- og ØNØ-side mindre indgravning. Tingl 7/6 49(Højen er sikkert fejlagtigt afsat paa kortblad J20. Nummeret hører uden tvivl til en nærliggende ikke nummeret høj paa kortblad I20. Fejlen rettet.) [[Fredet]] Bevoksning: 1990: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af "Nørhøje". Noget reduceret i V og med gammelt, nu ikke mere så dybt topkrater som beskrevet i fredningstext. I Ø-fod ses/mærkes 6-8 fodkranssten. Bevoksning: 1990: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ujævn overflade. Græsklædt. Beliggende i græsmark. Synlig fra offentlig vej.
2012
Museal restaurering - Museum SydøstdanmarkMuseal reetablering.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links