Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181421
Sted- og lokalitetsnummer
140605-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Græs- og lyngklædt højrest i ager. Ca. 1,20 x 16 m. Nordlige halvdel sløjfet, sydlige stærkt forgravet. Kun en mindre del i sydvest nogenlunde uskadt. Centralgrav muligvis velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf denne Høj staar kun den sydlige Halvdeel, som er lyngklædt og har mindre Fodsteen. Den nordlige Halvdeel er borte. Højen er bygt af Muld, og der sees ingen Steen. Bevoksning: 1990: Løvtræer.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTilladelse til sløjfning nov. 1948. Bevoksning: 1990: Løvtræer.Græs- og lyngklædt højrest i ager. 1,20 x 16 m. Nordlige halvdel sløjfet, sydlige stærkt forgravet. Kun en mindre del i SV nogenlunde uskadt. Centralgrav muligvis bevaret. (Højen er frigivet.) (Jfr. journ. nr. 628/48).
1948
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 628/48. Sb. 14.06.05-20. Nord for Mostrupgaarde i Hald s. ligger to høje, der paa maalebordsbladet 1814 betegnes Nørhøje. Den sydlige af disse høje er formodentlig identisk med sognebeskrivelsens nr 19 og den nordligste med 20 (Disse numre maa formodes at være galt afsatte af den tidligere berejser, i hvert fald har der ikke kunnet findes spor af dem i naturen). Den nordligste af Nørhøjene er en lille græs- og lyngklædt højrest, 1,20x16 m. Nordlige halvdel er sløjfet, sydlige stærkt forgravet. Kun en mindre del af SV-siden staar nogenlunde urørt. Et markskel gaar her over højmidten, hvilket er grunden til den forholdsvis store højde, og det er muligt, at centralgraven ligger urørt, >beskyttet< af dette skel. Højen er ikke fredningsværdig, men bør undersøges før sløjfning. Ejeren af højen gdr. Viggo Jensen, Mostrupgaarden, Mostrup pr Hald er stærkt interesseret i at den endelige frigivelse maa foreligge saa snart som muligt, da han gerne i november-december vilde lægge en vej hen over stedet. Sept. 1948 Harald Andersen [[Højen ligge paa matr.nr. 2a]] [[19/11-48 Tilladelse til sløjfning (noteret i sb. under sb.nr. 19. og 20.]] Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 28/9 1948 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt, v. Hr. Dommer E. Riis, Grenaa, og N01. Korrespondance af d. 13/11 1948 ml. gårdejer Viggo Jensen, Mostrupgård, Mostrup pr. Hald, og N01. Notat af d. 9/11 1948 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 28/9 1948 ml. Harald Andersen og N01.
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Højrest, af slankt-lancetformet grundplan, orienteret Ø/V. Bevaret i markskel, langs hvis S-side en markvej er anlagt (tilsyneladende siden 1948), der yderligere har reduceret højrestens sydlige del i forhold til det i fritext beskrevne. Afmeldes. Bevoksning: 1990: Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højrest. Måler 16 m. i Ø-V og 7 m. i N-S. Bevokset med mange løvtræer. Beliggende i skel mellem ager mod nord og græsmark mod syd.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links