hassel på sokkel, omgivet af slid, set fra NNV
.
slid på høj, set fra nord
.
oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282457
Sted- og lokalitetsnummer
030410-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2824-57 til 2824-64. Matr.: Ændret fra 14a til 14r. Høj, 2 x 20 m. I toppen et større hul, nu tilgroet; nogen rævegrave og ujævnheder mod øst. Græs og lyngbevokset. Ved sydsiden og lidt udenfor ses en halv snes større sten, an- tagelig randsten, de fleste på sekundær plads. I hedestykke. NMI:....mod øst. Iøvrig er højsiden noget vanskelig at se for kratbevoksning. Græs ............ Udgravet af Johs. Glob.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOg paa Lynglodderne V. herfor [sb14] paa et lavt Højdedrag langs Stranden, ligger en Række af 10 mindre, lyngklædte Høje, næsten af samme Størrelse, en enkelt synes at være af oval Grundform. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2 x 20 m. I Toppen et større Hul, nu tilgroet. Nogen Rævegrave og ujævnheder mod Øst. Iøvrig er Højsiden noget vanskelig at se for Kratbevoksning. Endvidere er Højen bevoxet med Græs og Lyng. Ved Sydfoden og lidt udenfor ses en en halv Snes større Sten, antagelig Randsten, de fleste paa sekundær Plads. - I Hedestykeke. Udgravet af Johs. Glob.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj.Tilgroet hul i toppen. Stier er slidt i overfladen. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links