oversigt, set fra NV
.
oversigt, set fra syd
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282455
Sted- og lokalitetsnummer
030410-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 18 m. I toppen to større huller indtil ca. 1 m dybe. Den opkastede jord ligger som volde omkring hullerne, alt dog tilgroet. Iøvrigt har højen afgravninger mod S og NØ, dog tilgroet. Bevokset med lyng, græs og buske. Matr.nr. 14h: Høj i skel til matr.nr. 14a. Se denne. NMI: Udgravet af Johs. Glob.

Undersøgelseshistorie

1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2 x 18 m. I Toppen to større Huller indtil ca. 1 m dybe. Den opkastede Jord ligger som Volde omkring Hullerne, alt dog tilgroet. Iøvrigt har Højen afgravninger mod S og NØ, dog tilgroet. Bevoxet med Lyng, Græs og Buske. Udgravet af Johs. Glob.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Toppen ujævn efter gamle gravninger (Johannes Glob). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links