oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282459
Sted- og lokalitetsnummer
030410-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2824-57 til 2824-64. Høj, 2 x 20 m. Toppen noget affladet og her er lavet en "dysseopsætning" af 4 sten. Lynggroet med gran, fyr og lidt buske. I hedestykke. NMI: Høj 2 x 20 m. Toppen noget affladet og her lavet en "Dysseopsætning" af 4 sten. I sydsiden er gravet et 5 m bredt skår ind i højen, hvorved højsiden er bortgra- vet i indtil 2 m's dybde. Alt dog tilgroet. Omkring denne gravning er som "pryd" sat en halvcirkel af stør- re sten. Lynggroet med gran, fyr og lidt buske. I hede- stykke. Udgravet af Johs. Glob.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOg paa Lynglodderne V. herfor [sb14] paa et lavt Højdedrag langs Stranden, ligger en Række af 10 mindre, lyngklædte Høje, næsten af samme Størrelse, en enkelt synes at være af oval Grundform. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1920
Privat opsamling - Holbæk Museum
1920
Museal besigtigelse - Holbæk Museum
1920
Genstand registreret i privateje - Holbæk Museum
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2 x 20 m. Toppen noget affladet og her lavet en "Dysseopsætning" af 4 Sten. I Sydsiden er gravet et 5 m. bredt Skaar ind i Højen, hvorved Højsiden er bortgravet i indtil 2 m's Dybde. Alt dog tilgroet. Omkring denne Gravning er som "Pryd" sat en Halvcirkel af større Sten. Lynggroet med Gran, Fyr og lidt Buske. I Hedestykke. Udgravet af Johs. Glob.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet af J. Glob. To urner, den ene med kniv og dobbeltknap.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 1,8 x 20 m. Udgravet af Johannes Glob ca. 1920. Herfra stammer et indhak i sydsiden. Efter udgravningen blev højen udformet som stenhøj med lille dysse på toppen, en del sten på top og sydside stammer herfra. Nordøstlige højrod skæres af vej. Sommerhus mellem 2824.59 og 2824.60 TEGNING af genstande: fundet i en urne i toppen af højen. Urnen siden gået til. En anden urne skal være sat tilbage i højen. Genstande opbevares hos ejeren, Jørgen Danielsen. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links