Oversigt sydside, set fra Ø
.
Oversigt nordside, set fra V
.
Oversigt nordside, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503334
Sted- og lokalitetsnummer
060105-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Olsker Høj, ca. 0,75 x 10 m. Helt forgravet og ødelagt. Eftergro- et. Træbevokset i skov. Tinglysningsbeskrivelse 1988: Høj, 0,7 x 12 m. Afgravet i toppen samt i Ø og V højsider. Flere sten ses i højoverfladen, især ved den N højfod. I skov.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, mest bestaaende af Jord, paa en Fladklippe, den er lidt forstyrret i den ene Side, men iøvrigt bevoxet med Træer. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca 0,75 x 10 m. Helt forgravet og ødelagt. Eftergroet. Træbevokset i Skov.
1974
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj. 0,7 x 12 m. Ligger på høj, flad klippe. Gammelt granitbrud umiddelbart NØ for højen. Begynder kun 4 m Ø for højfoden. Nordligste del af højen velbevaret. Højen stærkt afgravet i V. Meste af højens top afgravet. Ø-ligste del afgravet så den skråner mod SØ. V-del skråner mod V. Ved V-fod henligger en stenbunke. Flere synlige sten i højen især ved N-fod. Indhegning med pigtråd nær højens N-fod. Tæt bevokset med halvgammel eg, kirsebær og birk. Tæt kaprifoliebevoksning opad træerne. Centrale del af højen græsklædt. Kratbevoksning af enebær og kaprifolie på V-del. Kaprifoliekrat ved Ø og N-fod. Ejer er orienteret om alm. fredning. Matr. 39 a. Ejer: Henrik Seiring .. Dalegård .. Dalegårdsvej 3, Olsker .. 3770 Allinge Tlf: 03-981112. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links