Oversigt - Set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272618
Sted- og lokalitetsnummer
010505-26
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2726-17, 18. Tingl.: 9/12 1914 (Sognepræst Emil Westrup. tiltrådt af for- pagteren Niels J. Hansen, og approberet af Sjællands Stiftsøvrighed). Høj 2 x 16 m. Afskåret i siderne med sftergroede skrænter. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. [sb.] 24-29 udgjøre en samlet Gruppe paa et Høidedrag. En hvælvet Høi, Vest-Øst 50' i Diameter, 7' høi. Af den sydlige Side og af Foden imod Syd og Øst er endeel afgraven. Bevoksning: 1988: Græs
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 16 m., afskaaret i Siderne med eftergroede Skrænter. Græsklædt i Ager. Disse 5 Høje [sb.25-29] er iflg. Overfredningsnævnets Kendelse af 10/7 1947 fredet som Gruppe. J.nr. 217/47.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikker eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Slidskader (lette) ved sti i NV-SØ hen over højen. Gravede småhuller i top. Bevokset med græs. En enkelt fyr 1 m uden for N-fod. Beliggende monumentalt, højt på bakkekam i naturfredet areal. Dyrket mark i afstand i Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2726:17 og :19-21 en særdeles seværdig gruppe, synlig viden om. Offentlig adgang. Parkeringsmulighed i afstand mod NØ. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links