Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra NV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51332
Sted- og lokalitetsnummer
060106-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 28 m i Ø-V, 17 m i N-S. Stærkt afgravet fra N, V og SV og står til dels med stejle nøgne sider. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer ligger endnu en meget stor Høi, en af de største paa hele Øen. Den er imidlertid dødsdømt og vil lidt efter lidt blive sløifet, dette foregaar saaledes, at gaardens Arbeidsfolk af og til, naar god Tid haves, sætter i Arbeide med at kjøre Jord fra Høien ned i en Dam i Nærheden af Høien, utvivlsomt det Sted hvorfra Jord til Høien i sin tid er hentet. For at faa Arbeidet hurtigt fra Haanden pløies Jorden løs Lag efter Lag eller kjøres bort med Muldskufle og læsses paa Vogne. Der er kun lidet Haab om, at der vil blive taget Hensyn til Gravkisten, Urnen eller desl, jeg har imidlertid faaet Løfte om, at man vil holde inde med Arbeidet saasnart man træffer paa Stenkister og sende mig en Meddelelse derom. Der kan næppe være Tvivl om, at Høien indeholder interessante Ting. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 28 m i Ø-V, 17 m i N-S. Stærkt afgravet fra N, V og SV og staar til Dels med stejle, nøgne Sider. Græsklædt i Have.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i ager. 3,5 x 22 x 20 m N-S Virker højere set fra S og Ø. Kun SØ-siden helt bevaret. Stor del af N-siden og en pæn del af SV-siden fjernet. Intet af den oprindelige V-side er bevaret. N-siden er afskåret i Ø-V. SV-side afskåret. SØ-NVhøjen spidser til mod V. Højen bærer spor af gammel kreaturslid. Ved Ø og SØ-foden 3 større randsten nsynlige. Ved højens S-fod en del store marksten. En del gammelt kvas ved Ø-siden, samt nogle røde teglrør. Kun Sø-siden med tæt bevoksning af ask, tjørn og kirsebær. Enkelt tjørn på V-del, ellers græsklædt. Begyndende brombærkrat på SV-del. Hyld og hybenkrat på Ø-del. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links