Oversigt, set fra NV
.
Oversigt, set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513341
Sted- og lokalitetsnummer
060106-214
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 8 x 18 m stor og 2 m høj, orienteret NØ-SV. Afpløjet mod N og S, og den NV-lige fjerdedel forsøgt fjernet, dog ikke helt til højens centrum. Indgravning ved den SØ højfod. Et gammelt stendige går hen over højen. I skel i ager.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2 x 18 m vnv-øsø x 8 m i ager. Oprindelig dia. vanskelig at fastslå. Skelhøj, gammelt stengærde går henover højen vnv-øsø. Højen er afpløjet mod n og s. Indgravning ved sø-fod. Nv-lige 1/4 del forsøgt fjernet, ikke helt indgravet til højcentrum. Enkelte store sten henligger ved indgravningen. Gammel rævegrav nær højmidten, synlig i indgravningen. Højen er kun helt bevaret i en ca. 3 m bred zone vnv-øsø. Stengærdet højsiderne skråner pænt ned mod den dyrkede mark n og s for højen. En del gammelt ved på højen. Bevokset med gammel ask, kirsebær og tjørn. Højen ligger i skellet mellem Tornegård og Puggegård. Ejere:Matr. 4a Puggegård Poul Anker Jensen Borrelyngvej 11 tlf: 03-969242 Henning Folkmann Tornegård matr.5a Borrelyngvej 15 3790 Hasle tlf: 03-969101 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links