Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
151015
Sted- og lokalitetsnummer
120814-108
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 15 m, græs- og lyngklædt med fyrrer og graner. De græsklædte, stejle skrænter har tidligere været stærkt til- pløjede, men er nu urørt. Toppen noget uregelmæssig. Ellers anselig og velbevaret. Højen kaldes "Rønhøj".

Undersøgelseshistorie

1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rønhøj", som måler 3,6 x 19 x 17 m. Kuplet høj med ret stejle sider og en flad, lidt uregelmæs- sig top. Højen har indtil efteråret 1981 været bevokset med nåletræer. De væltede ved en storm og er nu fjernede . Rødderne fra de væltede træer har lavet del skader på højen. Ejeren har fjernet enkelte stubbe, hvad der yderligere har lavet huller. Højens sydside er helt uden bevoksning som følge af afbrænding af brombærkrat. I sydøstsiden af højen har kreaturer ødelagt en del af højsiden. I nordsiden findes en ældre, tilgroet nedgravning på 3 x 1,5 x 0,5 m. I vestsiden ligeledes en på 3 x 2 x 0,5 m. Højen ligger markant i et forholdsvis fladt terræn. Efter aftale med ejeren vil denne inden 1. juni fylde hullerne og kreaturskaderne og sikre dem ved såning af græs eller ved græstørv. Ligeledes vil hegnet omkring højen blive flyttet således at yderligere kreaturskader undgåes. Der er blevet indskærpet over for ejeren at der ikke må fjernes rødder på højen, foretages beplantning eller afbrænding på højen. Bevoksning: 1982: Græs
2001
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links