Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191216
Sted- og lokalitetsnummer
131204-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

1999: Oplyst fra Retten i Mariager, at den tidligere matr. 23a Læsten, nu er overført til matr. 18a Læsten, Læsten. ******************************************************** Sydlige halvdel af høj, "Ravnhøj", 1,25 x 10 m. Centralgrav måske bevaret.

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 1912:16, Status: C.
1957
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance og sagsbehandling ang. fredning af en frigiven høj
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest med meget ujævn overflade, der yderligere er forstyrret ved græssende heste. Toppen er helt afslidt, og der ses flere brud i S og Ø, dog ingen dybere end ca. 0,3 m. Talrige håndsten ligger løst på højoverfladen. Ingen truffet hjemme på gården. Vedr. afmærkning: Højen er helt korrekt afsat på rette position på både mb og 4 cm-kort. På mb er den imidlertid afsat med åben signatur, uagtet den i 1957 er overført fra fredningsstatus C til B. Det beror utvivlsomt på, at der ved en fejl er afsat en "ekstra" nr. 16 (med udfyldt signatur) på mb umiddelbart Ø for Læsten by. På dette sted findes ikke noget fredningsværdigt - kun en overpløjet høj - og markeringen skal derfor slettes af kortet. Den forkerte markering (på det gale sted og med udfyldt signatur) findes også på både de gamle sb-kort (mb) og de ny (4 cm kort), mens der på den korrekte position her ikke er angivet noget fortidsminde med nummer, kun den trykte højsignatur. Medd. til DKC! Bevoksning: 1991: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er gamle skader og brud groet til med græs. Højen er græsklædt med en enkelt busk mod syd. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links