Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211513
Sted- og lokalitetsnummer
141016-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,50 x 16 m i Ø-V, 12 m i N-S; afgravet fra syd, gammel indgravning fra SØ. Fod afgravet. Alle skader eftergroet. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSøby B, Søby S, Sønderhald H, Randers A. Det urørte Parti af Højen er klædt med Lyng og Græs. Den har et meget gl Brud (a) fra Syd til hen mod Midten af Højen, men om det er et Bundbrud er uvist. Der er ogsaa Spor af Brud paa Højens Østside, men dette er vistnok uden videre Betydning. Paa Østsiden er et Fodbrud og et stort Parti Fyld (b) bortført. Hele Højens Sydside (c) er bortført. Fylden er Muld og her sees en Del mørke Striber, der viser, at Højen er bygt af Græstørv. Der sees ingen Steen i dens Bygning. De fire førstnævnte Høje [sb.nr. 1-4] danne en Gruppe i Sognets nordvestligste Hjørne og paa dets højeste Punkt. De ere synlige over en stor og vid Omegn, og tage sig nogenlunde ud, naar de sees i Frastand. Ved Gravningerne er der ikke fundet Oldsager, siger Rygtet Bevoksning: 1988: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 16 m i Ø-V, 12 m i N-S, afgravet fra S, gammel Indgravning fra SØ. Fod afgravet. Alle Skader eftergroet. Græsklædt i Ager. 17/12-48.
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med gamle af- og indgravninger som beskrevet. Enkelte gamle rævegrave. Ny afpløjning af Ø-fod (foto 17), der står som en 30 cm. høj brink. ** Seværdighedsforklaring ** Landskabeligt yderst seværdig højgruppe, højt og frit beliggende, ses fra et mægtigt område. Adgang dog ikke fornøden. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog ingen synlige rævegrave i højen. Bevokset med græs. Meget fin dyrkningsfri bræmme omkring fortidsmindet. Højgruppen er synlig fra lang afstand.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links