Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211517
Sted- og lokalitetsnummer
141009-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 1 x 10 m, affladet i toppen. Delvis træbevokset i plantning.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Faarup B, Krogsbæk S, Sønderhald H, Randers A. Højen ligger meget højt paa en Bakkekam. Dens Fyld er baade Muld og Undergrundsjord, thi her sees det tydeligt, at Fylden er tagen i en Kreds rundt om Højens Fod med en Brede af omtrent 9' og kastet ind i en Hob. For at faa Fyld nok har man taget mere Jord mod Sydvest, da man de øvrige Steder i Kredsen har naaet Bakkeaffaldet og altsaa vilde faa højt at løfte Fylden. Højen er brudt i Midten og Brudet synes fuldstændigt. Baade Højen og Fordybningen om den ere lyngklædte. Paa dens Top sees en Deel Kul, da den bruges til Valborgblus. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 1 x 10 m, affladet i Toppen. Delvis træbevokset i Plantning. 9/12 481948: Uforandret. [[Fredet]] Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDet konstateredes, at højen findes på ryggen af en nordvendt bakketunge, som er fremkommet ved grusgravning (i NV) og tilstedeværelsen af en glacial erosionsdal (i SØ). Grusgraven er pænt retableret og opdyrket og kan faktisk ikke mere erkendes som råstofgrav, jvf. foto 18. Selve højen er totalt druknet i gamle, vindfældede graner samt hindbærris og brombærkrat. Den synes dog ubeskadiget. Målene er overført fra blåt kort. Højen er trykt som en lille kotecirkel. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med en del løvtræer. Beliggende i skovstykke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links