Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211521
Sted- og lokalitetsnummer
141009-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Klokkestabel/-tårn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,75 x 15 m. Stendige over fod i S og V, klokkestabel på top. Græsklædt med enkelte træer på gammel kirkegård.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Krogsbæk Kirkegaard, Sønderhald H. Paa Krogsbæk Kirkegaards Sydvestside findes en lyngklædt Høj omtrent 60' i Gjennemsnit. Kirkegaardsdiget gaar over dens Fod baade mod Syd og Vest. Om den har været brudt vides ikke, men den er noget flad oveni Toppen, og her er der ogsaa gravet en Deel for at anbringe det Tømmerværk, hvori Kirkens Klokke hænger. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,75 x 15 m. Stendige over Fod i S og V, Klokkestabel paa Top. Græsklædt med enkelte Træer paa gammel Kirkegaard. 9/12 481948: Uforandret. [[Fredet]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med klokkestabel, der fungerer som afmærkning. Som beskrevet på blåt kort. 1/3 af omgivelser: Kirkegård. Bør evt. plejes sammen med denne, jvf. 2115:24. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med kirketomt og kirkegård, hvorpå højen ligger. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links