Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231519
Sted- og lokalitetsnummer
141108-56
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/11 1917 21/6 1960 Høj, ca. 2 x 20 m, med mindst 17 randsten. I toppen et lille hul, ca. 1,5 m i diam., 0,5 m dybt. Bevokset med træer og krat, i ager.

Undersøgelseshistorie

1957
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 20 m, med 17 Randsten. I Toppene t Hul, 1½ m i Diam., ½ m dybt. Træer og Krat i Ager. [[J. 1273/61 om fredningen]]
1961
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPPE, 11/11-1980: Høj, 18 synlige randsten (heraf én udvæltet). I toppen et hul, oprindeligt 1,5 m i diameter og 0,5 m dybt (nu kvadratisk: 2 m stort og 0,6 m dybt). Beskadigelse: Hærværk: Det gamle hul i midten er blevet rettet af til et firkantet hul med lige og lodrette sider: 2 x 2 m, og 0,6 m dybt. I den NV-side af hullet en skrå "opgang" 80 cm lang og 40 cm bred (foto 17:61) Paragraf 53: 10 m dyd for sydlige højfod et 5 x 25 m stort, fladt område med 5 rækker nyplantede nåletræer (ca. 4-5 år gamle maksimalt). Bevoksning: Græs på selve højen. Omgivelser: Højfoden ligger 4-8 m fra den dyrkede mark. ABG, 24/11-1981: Der er fyldt jord i hullet, men det er ikke glattet ud i flugt med hullets kanter. Der er ryddet nogle småtræer og ryddet op på højen. På toppen står der nu en stor brændestabel. Ved højens sydlige kant er plantet 3-4 rækker nåletræer. De står mindre end 5 m fra højfoden. Ejeren er kontaktet og har mundtligt påtaget sig at flytte brændestablen og grantræerne rykkes 5 m væk fra højen. Bør følges op med en venlig påtale og ny tidsfrist JGB, 1990: Påtale vedr. nyplantning omhandler kun træer tættere på højen end end 5 m. Højen ligger på åbent terræn, ikke skovbevokset før 1961, så §53-grænsen er rettelig 100 m. Dog nu for sent at gribe ind over for den aktuelle beplantning, men ejer bør gøres opmærksom på §53 ved evt. fornyet tilplantning. Bevoksning: 1981: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj bevokset med løvtræer, liljekonvaller og sparsomt græs. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links