Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
23155
Sted- og lokalitetsnummer
141108-11
Anlæg
Tuegrav, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Marksystem, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lav tue, i tæt krat af brombær og tidselgran. Havskov.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Vosnæsgaard, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne lille kun lidet fremtrædende Høj ligger sydøstlig for [sb.] No 10. Det kunde see ud til, at den i en meget fjern Tid har været overpløjet og udslæbt, og denne Formodning er mere end sandsynlig, thi rundt om disse to Høje sees i Skovbunden meget gamle Agre, der ved høje Sammenkastninger og brede Rener vidne om høj Ælde. Sydlig for Skovfogedhuset og i Skovens Udkant sees to jevnsides løbende Veje adskilte ved Dige og indhegnede. Den ældste og østlige af disse Veje, a, er nu begroet med Ege og andre store Træer og er meget gammel. Som den nu er, sees kun svage Spor af Vedligeholdelser. Derfor har det været nødvendigt at flytte Vejen ud paa Marken mod Vest. Denne Vej, b, har faaet Vedligeholdelsespaafyld og nu begroet med Gran, men var indtil 1852 alfar Vej fra Aarhus til Grenaa og Ebeltoft. Den sidstnævnte Vej er altsaa den for hvis Skyld St.St. Blicher ikke velsigner "den Foged, der hersker paa Vejen fra Aarhus til Grenaa". Jeg har omtalt dette saa udførligt, thi dette viser os, at det er ikke alene Oldtidens Veje, der ere sideløbende og spores nu som Lavninger, men en saadan Vejomlægning spores gjennem alle Tider indtil vore Dage. Hvorledes saadanne ældgamle Veje samles ved Vad og Kirker o.fl.st. har jeg forhen omtalt. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Tue, i tæt Krat af Brombær og Tidselgran. Havskov.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Ved højfod i NØ-kvadrant 8 sten. §53: Nyplantning på høj og 5 m herfra af nåletræer (ca. 10 år gamle) + 1 række af løvtræer. Lige vest for højfod bag et ståltrådshegn en nyplantning af nåletræer (1-2 år gamle). Afsætning: Visuelt + overførsel fra målebordsblad. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med græs og dækket af nedfaldne blade. Stenene mod NØ er synlige.

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links