Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191437
Sted- og lokalitetsnummer
140609-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/12 1917, sognepræst Knud Ottosen; fredningen tiltrådt af forpag- teren, P. Nielsen, og approberet af Århus Stiftsøvrighed. Afmærkn.: MS 1920, lærer S. Andersen, V. Alling. Græsklædt høj med småbuske i ager. Ca. 2,55 x 20 m. Foden afpløjet hele ve- jen rundt, stærkt i VSV, iøvrigt kun let. i toppen krater (diameter 3,50 m, dybde ca. 0,40 m) med åbning mod SSØ. Ujævnheder efter gamle gravninger på top og sider. I højoverfladen ses hist og her sten, som synes at høre til højen. På højfoden en del marksten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er klædt med Lyng og Græs og har en meget smuk Form. Mod Syd og Vest har den mindre Brud ved Foden. Desuden har den et Topbrud, som er 6' i Gjennemsnit og 1½' dyb. Højen er endnu urørt i sit Indre og synes bygt af Muld. Der er ingen fremtrædende Steen. Denne høj tilligemed [sb.] No 26, 27, 28, 29, ]]31[[ og 31 ere paa Præstegaardsmarken. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj med smaabuske, i ager. 2,55 x 20 m. Foden afpløjet hele vejen rundt, stærkt i VSV, iøvrigt kun let. I toppen krater (diam. 3,50 m, dybde ca. 0,40 m) med aabning mod SSØ. Ujævnheder efter gamle gravninger paa top og sider. I højoverfladen ses hist og her sten, som synes at høre til højen. Paa højfoden en del marksten. FM 13/12 1917 MS[[FM1917]] Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, beliggende på skrånende terræn, højde 2,0 - 3,0 meter. Gammel nedgravning i top, som beskrevet. En del marksten spredt på højfod. På højen et par rønnetræer og et par æbletræer. Resten af højen dækket af tæt krat af bunderose og især hindbær, hvorunder ingen bundvegatation. Bør plejes af bevaringsmæssige grunde. Et udyrket område SV, Ø og NØ for højen er for 1-2 år siden nytilplantet med gran. Træerne er dog endnu næppe synlige og skranter i svær grad. Da det således dels er tvivlsomt, om beplantningen nogensinde vokser op, og den dels er uden særlig betydning for højen, der i forvejen ligger skjult af levende hegn og diverse bakker, foretages ingen påtale nu. I forbindelse med amtets forventede pleje af højen, kan problemet mest hensigtsmæssigt tages op. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden marksten. FM-sten mod SØ. Bevokset med et par træer og bregner. Træerne omkring højen er vokset op og er i dag ca. 20 år gamle. Højen ligger i dag i et skovstykke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links