Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191438
Sted- og lokalitetsnummer
140609-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/12 1917, fredlyst af sognepræst Knud Ottosen; fredningen tiltrådt af forpagteren, P. Nielsen, og approberet af Århus Stiftsøvrighed. Afmærkn.: Ingen MS. (På denne høj skal der aldrig sættes mærkesten. Kun fred- lysning p. gr. af diplomatiske grunde. Græsklædt høj i ager; herpå enkelte rosenbuske, 2,10 x 16 m. Foden firsidet afpløjet. Top og SV-side fuldstændig bortgravet, de øvrige sider ujævne. En del opsmidte marksten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHele den sydlige og vestlige Deel af Højen er gjennemskaaret for lang Tid tilbage, og Udgravningerne synes næsten at følge Højens Bund. De tilbageværende Rester ere klædte med Lyng og Græs. Højen er bygt af Muld og her er ingen Steen. Bevoksning: 1991: Løvkrat
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager, herpaa enkelte rosenbuske. 2,10 x 16 m. Foden firesidet afpløjet. Top og SV-side fuldstændig bortgravet, de øvrige sider ujævne. En del opsmidte marksten. FM 1917 13/12 ingen MS.[[FM1917]] Bevoksning: 1991: Løvkrat
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med gl. afpløjninger og -gravninger som beskrevet. Nu helt uoverskuelig i tæt hindbær- og rosenkrat, der ganske har bortskygget bundvegetationen. Bør af denne grund plejes. En del marksten - osse nyligt anbragte - overalt på højfoden. Bevoksning: 1991: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog ingen synlige marksten. Tæt bevokset med hindbær.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links