Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
362970
Sted- og lokalitetsnummer
050604-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/11 1902. Kammerherre Scavenius, Gjorslev "Skjoldshøj", 4,75 x 24-25 m. Anselig. Langs foden i S og Ø grøft med vold udenfor. Ved fod mod NØ en enkelt stor sten. Opad Ø siden tilgr. Nedgravn. 7 x 3 x 2/3 m; mindre nedgr. i S. Græsklædt i ager. Bev. med spredte tjørn. V. dm's tilsyn 8/12-56: grøft m. vold mod øst mangler, samt stenen mod NØ.

Undersøgelseshistorie

1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Høj, bevoxet med større Tjørne samt nogle mindre Kratbuske. Langs Foden mod S og Ø en Grøft med en Vold udenfor, vistnok fremkommen ved Opgravning af Randsten, nogle kløvede Sten, sandsynligvis Rester af Randsten, ligge paa Grøftevolden mod S. Ved Foden mod NØ er en enkelt større Sten, mulig en Randsten paa oprindelig Plads, synlig i Jordskorpen. Op ad Siden mod Ø en tilgroet Nedgravning med ubestemt Omrids, c. 7 m. lang, indtil 3 m. bred og 2/3 m. dyb, en anden mindre Nedgravning i Siden mod S, skjult under Tjørnekrattet. Ellers er Højen uskadt, bortset fra ubetydelige, overfladiske Afskrabninger. Højden er 4 3/4 m., Bredden (fraregnet den nævnte Grøft og Grøftevold) i N-S 24 m., i Ø-V 23 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Skjoldhøj", 4 3/4 x 24-25 m. Anselig. Langs Foden i S og Ø Grøft med Vold udenfor. Ved Fod mod NØ en enkelt større Sten. Opad Ø Siden tilgr. Nedgravn. 7 x 3 x 2/3 m., mindre Nedgr. i S. Græskl. i Ager. Bev. med spredte Tjørn.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Skjoldshøj". 4,8 x 25,0 x 25,0 m. Anselig høj med noget ujævn overflade. Langs den S-lige højfod en grøft med en vold udenfor. Den i fredningsbeskrivelsen nævnte grøft med vold på Ø-siden forsvundet (pløjet bort). I grøften lå en større dynge gammel pigtråd overgroet med slåen. Den i fredningsbeskrivelsen nævnte sten mod NØ sås ikke. Ligger nær landevej, mulighed for adgang i markskel. Der bør ryddes op i bevoksning og pigtråd, især i grøften. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Grøft og vold må opfattes som værende af yngre dato og ikke hørende med til det fredede anlæg. Derfor gøres ikke videre i denne sag. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links