Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150236
Sted- og lokalitetsnummer
110612-209
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Smedehøj", 4,5 m høj. I øst 4 m br. 1-1,5 m dyb grav- ning ind over midten. Mindre skader i siderne og større af- gravning i vestsiden. Bevokset med græs og gran i lille plantning.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed at nærme sig denne Høj fra NV. glædes man til at kunne besøge et stort og godt bevaret Oldtidsminde, men saasnart man kommer til Ø. Siden, paakommer der En en forfærdelig Afsky. Der har man nemlig kastet en uhyre dyb og bred Skure længere ind end til Midten, og det skal Guldtørst været Skyld i. Forresten er der Kartoffelkuler i SV. Ovenpaa, ved S. Siden af Kløften, groer Marehalm. Omkredsen er 96 Skridt. Den er 22 Skridt fra Ø. Skjel. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSmidihyv, stor, stærkt ødelagt Høi. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Smedehøj", anselig, 4,5 m. h. Fra Ø. er ind i Højen ført en indtil 4 m. br., 1-1,5 m. d. Gravning ind over Midten, er vel udgravet. Mindre Skar i Siderne. Gravningen foretoges ca. 1875 efter Sten, der dog ikke fandtes. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Smedehøj", 4,5 m høj. I Øst 4 m bred, 1-1,5 m dyb Gravning ind over Midten. Mindre Skader i Siderne og større Afgravning i Vestsiden. Bevokset med Græs og Gran i lille Plantage.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskr. Hertil: Ved S-lige højfod nu tilgroet gl. kreaturskade med op til 30 cm. høj brink. Sider i gravning i top delvis blottede. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links