Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150253
Sted- og lokalitetsnummer
110612-215
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 15 (N-S) x 25 (Ø-V) m. Toppen flad, stærkt afgra- vet fra vest og NØ og syd og i det hele taget en meget ujævn høj. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne forhen store Høj er sønden for Østenden af Kappelgaardens Vaaningshus og Havedige, men nu er den mestendels forbrugt til Vejfyld og i andet Øjemed. Flere Urner ere fundne der Tid efter anden, og en Karl, som viste om, talte om et Sværd, som skulde være fundet der for mange Aar siden. Bevoksning: 1980: Græs
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForhen en stor Høi, nu ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,6 x 16 m., flad i Top. Stærkt afgravet fra V., mindre fra NØ, i S. en Sænkning, 2/3 m. d. Det ydre temmelig uregelmæssigt. N: Urner f., der tales om et Sværd. Kapel med Kilde (Gaarden hedder endnu Kapelgaard) har ligget N. og lidt V. herfor, helt borttaget ca. 1885. Se Nr. 125. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 15 (N-S) x 25 (Ø-V) m. Toppen flad, stærkt afgravet fra Vest og NØ og Syd og i det hele taget en meget ujævn Høj. Græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskrevet. Hertil: I højens nordvestre side ny kreaturskade med 3 m. lang, 0,2-0,3 m. høj brink. På top af høj en sammencintret gl. bunke tagpap fra forrige ejers Sct. Hans bål. Kreaturskade mundtligt påtalt overfor ejer, der lovede at hegne højen. ********************************************* Genbesigtigelse 24.6.1981: Ejer lover at tildække kreaturskade på højens nordvestre side inden 1.1.1982. Ejeroplysning på skema. JHB ********************************************* Genbesigtigelse 2.5.1983: Skade ikke udbedret, men helt tilgroet bortset fra den omtalte brink. Ejer lovede at lægge jord på. Afgrøde på marken. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Omtalte ældre kreaturskader ses ikke mere.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links