Faktaboks

Kommune
Hørsholm Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
283044
Sted- og lokalitetsnummer
010410-49
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rundhøj, 12 - 14 m i diameter, 1 - 1,5 m høj, bevokset med gran og fyr.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa samme Eiedom [som sb.47] og Vest for Strandveien har der ligget i Retning Vest-Øst tre Gravhøie [sb.48-50], af hvilke kun den midterste [sb.49] er bevaret omend i en meget ødelagt Tilstand. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøj, 12-14 m i Diam., 1-1,5 m h., bevokset med Gran og Fyr.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1,5 x 14,0 x 12,0 m. Dimensioner iflg. blå kort korrekte iflg. skridtopmåling. Bevokset med højstammede graner og fyrre. Iøvrigt græsklædt bund. Beliggende i privat parcelhushave med indkørsel ved NØ-fod, mens en vej slynger sig Ø og S om højen. Indkørsel til naboparcel i V tæt ved højfod. Grim postkasse opsat ved indkørslen skæmmer højen. Næppe nogen tvivl om højens identitet, men flere mærkværdigheder: Fredningskortets punkt falder ca. 50 m. VSV for højen som forefundet. Her er nu parcelhushave. 4 cm.-kortet (udgave 1976) aftegner en højsignatur afvigende fra såvel højen som forefundet som fra fredningskortets punkt. Højsignaturen udpeger et punkt ca. 100 m. SV for højen som forefundet. På dette sted er nu en parcelhushave med forholdsvis nybygget hus, men ingen spor af nogen høj. Iøvrigt er der ingen højsignatur på dette sted på målebordsbladet (udgave 1950). Det bør undersøges, hvad det er, der har fået GI til at markere en høj på dette sted. (Jvf. iøvrigt tilsvarende mærkværdighed i forbindelse med højsignatur uden erkendeligt indhold NV for 2830:43, 300 m. NØ for nærværende høj, hvorom særligt skema). Trådhegn på rafter om Ø- og S-fod mod vej. Målebordsbladet ikke helt korrekt. G.I.-signatur er helt forkert (sættes til G.I.-rettelser). ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra vej omkring højfod. Her parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links