Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28301
Sted- og lokalitetsnummer
020310-60
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 31/3-39 ved nævns kendelse afsat 5 m, dog mod N til skrænt, mod Ø til klint og mod S til skel. Afmærkn.: M.P. Høj, beplantet med høje træer.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille tæt beplantet Høi.SOm den Høi der nu er tilstede hører til en af de undersøgte, og hvor den anden har ligget kan nu ikke oplyses. [De undersøgte høje er sb. 200-201]. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, beplantet med høje Træer.[[442/54 efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds, arealet dog afgrænset af skrænt mod N., mod Ø. af Klint, mod S. af skel]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Højde 2,5-3 m., største højde fra havsiden. Toppen er affladet og med stort, gammelt plyndringshul, ca. 1 m. dybt og 3 x 4 m. stort, med udføring mod N. Hullet er tilgroet og der vokser et træ i det. Den N-lige højside er noget afgravet. Fra Ø og V fører gamle trappetrin af træ op på højen (Ejer fortalte, at de ville blive fjernet). Højen er bevokset med græs, nogle meget gamle fyrretræer og enkelte løvtræer. Nedenfor højen i NØ er arrangeret en have-grill (Ikke påtalt). Højen ligger i privat have tæt på skel. Ejer fortalte, at han i de senere år har plantet 2 fyrretræer til erstatning for udgroede træer, da det står i hans skøde el. købekontrakt, at han er pligtig at plante nye træer som erstatning for dem, han tager bort. Jeg fortalte ham, at det må han ikke - fremover - efter §48 og han lovede at lade være. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links