Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
300841
Sted- og lokalitetsnummer
170902-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen sløjfet - afmeldes ******************** Højruin, hvori er indbygget en lille muret stald og foretaget udgravning (en endnu ikke fuldført) til bilgarage, (hvilket er sket) i 1953-54. Midt i højen er fundet en urne, der ikke er bevaret. (Ejeren var uvidende om fredningsloven og højen også tidligere beskadiget. Det skønnes rigtigst ikke at indgive politianmeldelse i sagen). Muligvis bør højen dog ikke frigives, men fredes med de nuværende beskadigelser, idet det så må forlan- ges, at ejeren ikke, som tænkt murer eller støber i hullet, der er tænkt til brug for bilgarage, hvorefter det vil være muligt for museet engang at restaurere denne beskadigelse, jorden der- fra er dog nu bortkørt. Endelig kunne der også sættes en begræn- set levetid på f.eks. 20 år - for den lille stald, hvorefter hul- let her kunne tilfyldes. Højens primære grav(e) er formentlig intakte, men kan ikke udgraves mens de nuværende anlæg eksi- sterer.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi, 80' i Tværmaal, 8' høi.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjruin hvori er indbygget en lille muret Stald og en endnu ikke fuldført Bilgaragem hvilket er sket i 1953-1954. Midt i Højen er fundet en Urne, den er ikke bevaret. Ejeren var uvidende om Fredningsloven og Højen også tidligere beskadiget. Det skønnes rigtigst ikke at indgive Politianmeldelse i Sagen. Muligvis bør dog Højen ikke frigives, men fredes med de nuværende Beskadigelser idet det så må forlanges at Ejeren ikke, som påtænkt murer eller støber i Hullet der er tænkt til Brug for Bilgaragen, hvorefter det vil være muligt for Museet engang at restaurere denne Beskadigelse, Jorden derfra dog nu bortkørt. Endelig kunde der også sættes en begrænset Levetid på f.Eks. 20 År- for den Stald, hvorefter Hullet primære Grav? er formentlig intakte, men kan ikke udgraves mens de nuværende Anlæg eksisterer.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er fjernet for mere end elleve år siden. På stedet ligger nu en køkkenhave. Bevoksning: Have.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links