Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300811
Sted- og lokalitetsnummer
170902-7
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,8 x 12 m. Kun midterpartiet bevaret. Siderne aftrådt af kreaturer. På toppen græs og en fyrrebusk. Ligger i ud- kant af ager. (Centralgraven må formodes bevaret). (Frednings- værdig på sin plads).

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi 72' i Tværmaal, 7' høi. [[Dnf. 1/22]]
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,8 x 12 m. Kun Midterpartiet bevaret. Siderne aftrådt af Kreaturer. På Toppen græs og en Fyrrebusk. Ligger i Udkant af Ager. (Centralgraven må formodes bevaret) (Fredningsværdig på sin Plads).
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Kun midterpartiet af opr. høj bevaret. Siderne nedtrådt af kreaturer, overflade ujævn, top affladet. Bevokset med græs og fyrretræer. Ø-siden slidt bar. Beliggende op til dyrket mark i mindre plantning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.01.79-SØ, F 01.33.79-SØ.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links