Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22168
Sted- og lokalitetsnummer
141109-61
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,2 x 13,5 m, urørt; nytilplantet med graner.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Smouen B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne meget højtliggende Høj er beplantet med Gran. Dens noget langagtige Form fra S.S.O. til N.N.V. er en Følge af Pløjningen paa dens østlige Deel. Om Brud og Fund vides intet. Bevoksning: 1987: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 13½ m i Diameter, 1,2 m høj, urørt, nytilplantet med Graner.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangagtig høj, 1,5 x 14,0 x 10,0 m., orienteret N/S. Ø-siden ret stejl muligvis efter gammel afpløjning eller -gravning. I V er højfoden yderst diffus, i S dækkes den af et par gamle kvasbunker, og i N synes foden bortpløjet i ager. Der er plantet ædelgran (for 1-2 år siden) tættere ved højen end 5 m. (fra V-foden), men under hensyn til den udflydende højafgrænsning og fortidsmindets mere end ydmyge kvalitet, agtes forholdene ikke påtalt. Bevoksning: 1987: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kvasbunker. Meget diffus afgrænsning. Tæt bevokset med løv- og nåletræer - intet græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links