oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra NNV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28236
Sted- og lokalitetsnummer
030405-104
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, ca. 1 m høj målt fra N og ca. 2 m høj målt fra S. Diameter 14 m i Ø-V, 9 m i N-S. I sydsiden og ca. 0,60 m over nuværende højfod, men omtrent vel angivende den oprindelige højfod sidder 12 tætstillede randsten, hvoraf de 2 er gledet noget ud af leje. Højen rummer antagelig et stenkammer. Burde udggraves og restaureres. Græsklædt med lidt buske. I ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den anselige, lange Højderyg "Aasebakken" kaldet, der fra Klintesø fortsætter sig ud til Odden, har ligget en Række af anselige Høje, paa den Del af Højderyggen der hører til ovennævnte Lod 3 [sb.104-106], alle pløjede i de sidste 15-16 Aar [siden 1858]... Randstene ere trufne om den vestligste [sb.104] men forøvrigt vides intet fundet i Højene. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest ca. 1 m. høj, maalt fra N. og ca. 2 m høj, maalt fra S. Diameter 14 m i Ø-V, 9 m. i N-S. I Sydsiden og ca. 0,60 m. over nuværende Højfod, men omtrent vel angivende den oprindelige Højfod sidder 12 tætstillede Randsten, hvoraf de 2 er gledet noget ud af Leje. Højen rummer antagelig et Stenkammer. Burde udgraves og Restaureres. Græsklædt med lidt Buske. I Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 1,5 m.høj, 12 m.lang, 10 m.bred. Overgroet med slåen og herunder næsten dækket med marksten. I sydsiden skimtes en række større sten, antagelig randsten, halvt oppe i højsiden. Ifølge fredningsbeskrivelsen skal der være 12. Højden er målt mod nord, fra syd er den ca. 1 m.større. Markstenene er gammel skade. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links