Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set mod NØ
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
24095
Sted- og lokalitetsnummer
130305-108
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 12 m, flad, men velbevaret; græsklædt i dyrket mark SV for gården.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj hvis østlige 1/3 siden fredningen (i 1937) er bortpløjet og nu ses som et stærkt stenfyldt segment af afvigende jordfarve i forhold til marken iøvrigt. Afpløjningsbrinken i højrestens Ø-side er dog forlængst tilgroet, og skaden synes sket for mange år siden. I NV-foden en del større sten, hvoraf nogle ligger løst indlejret og kan være tilsandede marksten, mens andre sidder ret dybt og fast ig ligner fodkranssten. På højrestens vestlige halvdel har vegetationen nylig (= inden for det sidste år eller to) været fjernet (markbrand ? agrokemi ?) og er nu ved at retablere sig med urter ( i modsætning til Ø-delens gamle græsdække). Her ses en del sten indlejret i højoverfladen. En N/S-gående højspændingsledning på træmaster fører forbi højen i en afstand af 5-6 m V for denne, med de to nærmeste master stående ca. 30 m højfoden.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog kan der ikke længere ses sten mod NV og V. Uvist om de er fjernet eller groet til. Højspændingsledningen er desuden fjernet. Højen måler idag 14 m. i nord-sydlig retning men kun 11 m. i øst-vestlig retning. Højen er græsklædt.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. I ager. Fundet som beskrevet - med flad top. Højen er græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links