Oversigt set fra øst
.
Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
130460
Sted- og lokalitetsnummer
110310-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/9 1912. Boelsmand Mads Chr. Olesen Diplom "Store Donhøj", 3-3,5 m høj, 20-22 m bred. Top lidt indsæn- ket. Østre side skråt afskredet. Beplantet med træer.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,0 x 20,0 x 20,0 m. Affladet top, hvor der er opstillet bord og siddepladser af trækævler samt en havegrill. Højen er beliggende i kanten af en have, og nederst på S-siden er anlagt en stentrappe med 6 trin, samt en dobbelt række sten langs den V-lige del af højfoden. I SØ er i forbindelse med haven fjernet et hjørne af foden. Ø-siden fremtræder med slået græs og spredte, plantede træer, et par år gamle. Langs højfoden i Ø en række nyplantede graner. Bortset fra Ø-siden og topfladen er det meste af højen bevokset med krat. Et fårehegn går over den V-lige trediedel af højen. Det er påtalt, men fik lov til at blive indtil videre. Det blev indskærpet, at der ikke må anbringes andre hegn ell. lign. Ejeren, der har haft stedet i 6 år, sagde, at S-siden så ud som nu, da han kom. Han fik pålæg om at fjerne de nyplantede træer på Ø-siden og ved Ø-lige højfod. Der blev derimod ikke givet pålæg om fjernelse af stenene i S, som han ikke er ansvarlig for, dog tilbød han selv at fjerne den moderne "randstenskæde" V for trappen. Siddepladserne på toppen er heller ikke forlangt fjernet, da de ikke kan ses nedefra p.g.a. kratbevoksningen. De er sat løst på overfladen og kan evt. senere fjernes i forbindelse med en rydning. Ejeren fortalte, at der af og til går gæs og ænder i indhegn. Der blev gjort opm. på, at hegnet er ulovligt, og at det muligvis senere vil blive forlangt fjernet. At det ikke skete nu skyldes, at skaden er sket og at det ikke ses p.g.a. kratbevoksningen. Det blev indprentet, at dyrene ikke må lave huller i højsiden. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links