Oversigt set fra sydvest
.
Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130464
Sted- og lokalitetsnummer
110310-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Batteri, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Baunehøj", to sammenbyggede høje, ca. 2,5 x 40 m. Gamle gravninger i top af begge høje. Helt gennemgravet. Har under besættelsen været brugt som befæstningsanlæg. Overført fra ikke-fredningsværdige høje efter ejerens ønske.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTo sammenbyggede høje, 3,0 x 30,0 x 19,0 m., liggende i forlængelse af hinanden på en NØ/SV-gående linie. Den S-ligste høj måler 3 x 19 m. (NV-SØ). Ujævnt affladet top med lette sænkninger. Siderne er stejlt afgravede i S og V. Alt tilgroet med græs. Stor sten i S-lige højfod, muligvis randsten. Den N-ligste høj måler 2,9 x 16 m. (NV-SØ). I den NØ-lige del af topfladen et hul, 3,2 m. i diam., ca. 0,7 m. dybt. Hullets sider er delvis nøgne, på bunden nogle mindre sten, halm m.m. Højsiden står stejlt mod N, ant. spor efter gl. kreaturskade. Topfladen er tilsyneladende afgravet i V i ældre tid. Alt, bortset fra hullet i toppen, helt tilgroet med græs. Ved SØ-lige højfod 3 store sten, de to tilsyneladende på sekundært leje. I den V-lige del af sænkningen mellem de 2 høje en stor sten, tilsyneladende liggende løst i overfladen. Hullet i den N-lige høj bør fyldes op. ** Seværdighedsforklaring ** Trods ujævnheder fra gamle gravninger m.m. et ret imponerende anlæg. Den landskabelige værdi øges p.g.a. beliggenheden nær byområde. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, flot høj med bynær beliggenhed. Herfra fin udsigt over Thisted og omegn.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links