Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533418
Sted- og lokalitetsnummer
060205-42
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/9 1884, gdr. W. Dam. Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde. Stor høj, ca. 3 x ca. 9-10,5 m, omsat med randstene. Spor mndre gravninger fra højens østside til dens midte. Kratbe- vokset. Rettelsesdokument tinglyst d. 10.08.1989: Højde ca. 6 m, diameter 25 m.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Jordhøi tæt syd for Landeveien, den er tæt bevoxet med Krat og enkelte store Træer. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Høj. F.M. 1884. W. Dam. Som Dekl.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med ret betydelige gamle indgravninger i SØ -og N-siden, formentlig efter råstofgravning. 6 x 31 29 m. Terrænet N og V for højen synes afgravet, ligeledes i ældre tid, således at den her hviler på en horst-agtig rest af det oprindelige, noget højere niveau. Det har dels bevirket, at der under den formodede oprindelige højfod, og lige uden for denne, i NV står en mandshøj brink, og dels betyder det, at højens primære mål kan være noget dubiøse. Der er dog ingen tvivl om, at fredningstekstens målsangivelser alle er helt hen i vejret. Selv ud fra den mest "pessimistiske" vurdering har højen de ovenfor angivne mål. På dette punkt bør deklarationen ændres. Ca. 35 m mod Ø er en del af marken tilplantet med grantræer -antagelig i 1984. Denne beplantning bør fjernes, da den (selv med en højde på ca. 1,5 m) afgørende vil ødelægge indtrykket af højen for vejfarende østfra. 13/5: Påtalte den ulovlige beplantning over for ejeren, gdr. Magnus Svendsen, "Brogård". Han havde plantet granerne som juletræer og i den opfattelse, at de gjalt som markafgrøde. N del af træerne, som vil dække for udsigten til højen, skulle væk med det samme (dvs. uden at træerne blev salgstjenlige først) Mogens Svendsen på sin side ønskede at søge fredningsnnævnet om tilladelse til at lade træerne vokse op (altså med dispensation fra § 53), før han skovede dem. Jeg vil anbefale, at 5 kt. kræver fjernet uden opsættelse den del af tilplantningen, der ligger NV for en linie trukket mellem et punkt 5 m S for tilplantningen NØ-hjørne og et andet punkt 25 m S for plantningen NV-hjørne. Herved friholdes højen visuelt. Til gengæld kan der uden problemer dispenseres fra § 53 for resten af det tilplantede område, jfr. nedenstående skitse. Det aftaltes, at Mogens Svendsen snarest søger dispensation hos fredningsnævnet. April 1986: Poul Veise, Bornholms aamts Fredningsafd. oplyser, at der IKKE er modtaget nogen dispensationsansøgning fra Mogens Svendsen. Marts 1987: do. ** Seværdighedsforklaring ** Fremtræder smukt efter pleje i 1984. Især opleves højen fint fra amtsvej. Ved kørsel i vestlig retning. En trampesti kunne evt. etableres fra amtsvejen N for højen. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links