Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
533423
Sted- og lokalitetsnummer
060205-25
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Affaldsgrube, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejeralv: Aagaard Rest af anselig høj, hvoraf store dele i N og V er bortgra- vet. Tæt N for gården. Ca. 3 x 12 m. 1989: Afmeldt. Fjernet. Tidligere C-høj.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn almindelig Gravhøi, 58 Fod i Tværmaal og ca 10 Fod høi. I Toppen er der gravet en Fordybning af ca 2 Allens Dybde og her skal der være fundet en meget stor Urne, "så stor som et Toskjeppemaal", forklarede Eieren. Den var fyldt med Jord, Aske og brændte Ben og iblandt disse fandtes Broncesager, som dog ikke bleve bevarede. Det kan mærkes, at man af og til i Toppen af Gravhøie paastaar at have fundet saadanne meget store Urner. Omkring Høiens Rand findes Brandpletter.
1879
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af anselig Høj, hvoraf store Dele i Nord og Vest er bortgravet. Tæt Nord for Gaarden. Tvm. ca. 12 m., H. 3.0 m.
1952
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af stenlægning i forbindelse med sløjfning af høj anmeldt til Nationalmuseet.
1953
Museal udgravning - Bornholms MuseumUdgravning af høj efter anmodning fra Nationalmuseet.
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen eksisterer ikke længere.
1989
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links