Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30097
Sted- og lokalitetsnummer
170904-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 3 x 16 m. Afgravet stærkt rundt om. I top en muret vandbeholder, 2 m dyb og ca. 2,5 m bred. Græsgroet i udkant af ager nær gårdens bygninger. (Ved afgravning af siderne fandtes i østsiden flere urner. Hvor vandbeholderen er ned- gravet fandtes ingen sten, men i udkanten af denne gravning stødte man på sten. Fredningsværdig på sin plads og da cen- tralgraven formentlig er bevaret.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSløifet rund, mindre Høi.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrst 3 x 16 m. Afgravet stærkt rundt om. I Top en muret Vandbeholder 2 m dyb og ca. 2,5 m bred. Græsgroet i Udkant af Ager nær Gårdens Bygninger. (Ved Afgravning af Siderne fandtes i Østsiden flere Urner. Hvor Vandbeholderen er nedgravet fandtes ingen Sten, men i Udkanten af denne Gravning stødte man på Sten. Fredningsværdig på sin Plads og da Centralgraven formentlig er bevaret.)
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest. Udstrækning begrænset ved afgravning. I top muret vandbeholder, 2 m. dyb og 2,5 m. i diam. Ø for højen ca. 4 m. til staldbygning. Bevokset med græs og flere træer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 01.09.79-SV, F 01.09.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL-140/029.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links