Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.
Oversigtsbillede - højen set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30095
Sted- og lokalitetsnummer
170902-37
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Mørhøj", 3,2 x 22 m. Toppen let konkav, (gdr. Peter Bech fortalte at her 1904 har været gravet af N.M. Søren- sen, Tofthøj, - et hul 4 x 4 m stort. Af dette hul blev optaget en mængde sten, og en lille urne med brændte ben og en bronzenål blev påtruffet), lidt ujævne sider. Be- plantet med lidt lærk og buske.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi, 60' i Tværmaal, 6' høi. Afgravet noget imod Nord.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Mørhøj" 3,2 x 22 m. Toppen let Konkav, (Gdr. Peter Bech fortalte at her1904 har været gravet af N.M. Sørensen, Tofthøj, - et Hul 4 x 4 m stort, af dette Hul blev optaget en Mængde Sten, og en lille Urne med brændte Ben og en Bronzenål blev påtruffet.) lidt ujævne Sider, Beplantet med lidt Lærk og Buske.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Mørhøj". Høj. Bevokset med græs og mere end 30 træer, fyr, birk, lærk og bøg. I toppen 4 x 4 m. stort hul, 0,5 m. dybt. Der pløjes ind til højfoden, så grundridset virker firkantet. Lidt afgravet i Ø-lig side. Spredt over højen hvilehuller fra kreaturer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 01.07.79-Ø, F 01.07.79-Ø. Flyfoto S 4909-FTL-141/069. 29.3.1990: Ikke pløjet for tæt nu, men har tidligere været det. Tæt N for højen ligger rester efter roekuler. Bør genbesigtiges om et par år. Ejer er gammel. M.B.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links