Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra VNV
.
Oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523648
Sted- og lokalitetsnummer
060404-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Sydvest for Svaneke ligger et af Danmarks rigeste magtcentre fra jernalderen, Sorte Muld. I det første årtusinde e.Kr. fungerede Sorte Muld både som kultsted og fyrstesæde, og stedet har været et politisk, religiøst og økonomisk knudepunkt på øen i Østersøen. Derudover ligger der flere gravhøje i området som eksempelvis Svendshøj, Bavnehøj og Sønderhøj. Højene stammer sandsynligvis fra bronzealderen. Fra Bavnehøj kan man få et fantastisk overblik over området ud mod havet.

Original fredningstekst

Høj, "Svendshøj", 3,5 x 25-20 m. I øst- og vestsiden er foden pløjet lidt nær, ellers velbevaret. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Gravhøi "Svendshøi" kaldet. Den har været ca 50 Fod i Tværmaal og ca 7 Fod høi. Nu er Øst og Vest-Kanten noget beskadiget. Omkring Randen har der været en Del store Rullestene, som dog paa nogle enkelte nær ere bortslæbte. Høiens Top er ubeskadiget. Bevoksning: 1986: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor velbevaret Høj, "Svendshøj". I Øst- og Vestsiden er Foden pløjet lidt nær. Træbevokset i Ager. Tvm. 25 x 20 m. Højde 3.50 m.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Svendshøj". Smuk høj fritliggende i ager og synlig fra et stort område. 4,5 x 28 x 23 m. Siderne er i ældre tid afpløjet til rette, stejle skrænter, stærkest i V, så højens grundplan nærmer sig noget det rektangulære. Træerne på højen har, især på toppens nordlige del, bortskygget urtevegetationen med deraf følgende risiko for erosion. På den nordlige del af højens fod og udyrkede forland er for skønsmæssigt 10-20 år siden hensat adskillige udrangerede landbrugsredskaber, især hesteriver, harver, tromler o.a., ligesom der her også ses nogle middelstore dynger af marksten. Højen bør plejes: mindre træer og krat fjernes, idet dog ihvertfald de 5 gamle, smukke ege lades tilbage, og alt affald fjernes. Jorden er bortforpagtet. Ejer: Johs. Christensen, boende ved Madvigs Minde, Svaneke. Bevoksning: 1986: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links