FM-sten, set fra N
.
Oversigt set fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181275
Sted- og lokalitetsnummer
140610-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/11 1891 og 19/3 1924. Eiler Marinus Korgaard Afmærkn.: MS. 1892 på top Græsklædt høj i ager. 1,90 x 13 m. Ubetydelige sænkninger på toppens østside og i sydsydvestsiden. I nord tegn på gammel udskridning. Nordfoden lettere af- pløjet. I sydfod en enkelt større sten. Højen velbevaret og smuk.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne smukke, lyngklædte Høj er ubrudt. Kun enkelte af dens smaa Fodsteen ere borte. Her er ingen Steen fremtrædende hverken i dens Top eller paa dens Sider. Højen har en fri Beliggenhed og sees langt fra. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 1,90 x 13 m. Ubetydelige sænkninger paa toppens Ø-side og i SSV-siden. I N tegn paa gammel udskridning. N-foden lettere afpløjet. I S-fod en enkelt større sten. Højen velbevaret og smuk. FM 25/11 1891 MS (paa top)[[FM1891]] Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØstre høj af "kaghøje". Velbevaret rundhøj m. let fladtop i ager. Cirkulært ompløjet helt til højfod. Heldækkende græsbevoksning og enkelte gyvelbuske, samt et rønnetræ på højtop. Granit M.S. på vestsiden af højtop ved rønnetræ. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links