Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra NØ
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181274
Sted- og lokalitetsnummer
140610-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græs- og lyngklædt høj i ager, bevokset med lave buske på toppen. 2,35 x 12 m. Nordhalvdelen en del afgravet og udskredet, navnlig i NV, hvor beskadigelsen synes ret ny. Sydhalvdelens sider er meget stejle, men synes i øvrigt nogenlun- de ubeskadigede. I toppen et stort krater (5 m i diameter, 0,80 m dybt) med åbning mod SSØ. Ud for denne åbning strækker en rampeformet vold sig op ad høj- siden, sikkert udsmidt fra krateret. I nordfoden en enkelt stor sten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er lyngklædt og næsten alle dens Fodsteen ere borte. Fodstenene have været store Koltringer. Det sees tydeligt, at her, som flere andre Steder, har været en Række store Krandsstene 2'6'' opp og 6' indenfor Fodstenene. Disse Krandsstene, som nu næsten alle ere borte, have endog været stærkt fremtrædende hele Højen rundt. Højen har et rundt Topbrud 12' i Gjennemsnit og 3' dybt. Der sees nogle smaa Steen i Brudet. Syd fra denne Høj udgaar en Række Ledesteen som 104' derfra ende ved en Rundsætning. Ledestenene have været temmelig store Koltringer opretstaaende og 16 i Tallet med i Reglen 7' Mellemrum. Rundsætningen har havt 16 opretstaaende store Steen med 6 a 7 Mellemrum. Af disse 32 Steen er kun 3 a 4 tilstede. Bevoksning: 1991: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræs- og lyngklædt høj i ager, bevokset med lave buske paa toppen. 2,35 x 12 m. Nordhalvdelen en del afgravet og udskredet, navnlig i NV, hvor beskadigelsen synes ret ny. Sydhalvdelens sider meget stejle, men synes iøvrigt nogenlunde ubeskadigede. I toppen ret stort krater (5 m i diam. 0,80 m dybt) med aabning mod SSØ. Udfor denne Aabning strækker sig en rampeformet vold op ad højsiden, sikkert udsmidt fra krateret. I N-foden en enkelt stor sten. Tingl 7/5 491948: Nordhalvdelen en del afgravet og udskredet, navnlig i NV, hvor beskadigelsen synes ret ny. Sydhalvdelens sider synes nogenlunde ubeskadigede, men er meget stejle. [[Fredet]] 1948: Stenanlægget sløjfet. Bevoksning: 1991: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVestre høj af "Kaghøje". Græsklædt rundhøj i ager på Vestsiden af N-S gående læhegn med seljeren. Tidl. beskrevne afgravning af N-siden ses kun som en svag hulning af NØ-lige højside. Topkrater og oplagte jordmasser på SSØ-lige højside som beskrevet. På højtop imod SØ et stort løvtræ og langs SV-lige højfod spredte løvbuske (røn). Ingen nyere skader. Cirkulært oppløjet til højfod med undtagelse af østsiden ind imod læhegn hvor der ikke dyrkes. Her ligger enkelte ubetydelige grendynger af læhegn. Tidl. str. angivelser på højen temmeligt ukorrekte. Bevoksning: 1991: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædtt høj i juletræsplantage. En enkelt stor bøg på top.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links