Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201263
Sted- og lokalitetsnummer
131209-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 12 m. Græsbevokset i ager

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, med sænkning i top og gammel indgravning i S-siden. Iøvrigt noget ujævn overflade. På diverse arealer hele vejen rundt om højen er inden for de sidste 0-4 år foretaget ny plantning med gran. Det område, højen ligger på, synes tidligere at have været en ligge egeskov. Denne er nu væk og området ligger hen i græs. Ca. 60 m SV for højen er opført et lille lyst- eller jagthus. Det er dog uden nogen betydning for højens visuelle fremtræden. På det overnævnte tidligere skovareal uden om højen er nyplantning foretaget for ca 1 år siden. Træerne står helt til højfod, i S afgrænset af en lidt krum linie, der altså tangerer højen. Formentlig er kun de træer, der står nærmere højfoden end 5 m ulovlige. Bevoksning: 1991: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er dog kun graner mod nord. Højen er bevokset med græs og løvtræer på nordsiden. Beliggende i nåleskov.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links