Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
151044
Sted- og lokalitetsnummer
120208-38
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/6 1891. Chr. Nielsen Poulsen NM I: Fredet på 18e Afmærkn.: MS. 1923, lærer S. Andersen Høj, 3,8 x 25 m. Siden næsten ganske optrådt og uden be- voksning. Kun toppen har mere sammenhængende græsdække. Siderne mod nord og vest står med lodrette, store skred. Meget molestreret. Randsten mod sydøst trådt løs og i sam- me side er stenkernen blottet. (Højen ligger nær hegn mod syd og vest og kan uden større jordtab hegnes fra, når kreaturer er i løsdrift. Fru Sørensen lovede, at der, næs- te gang kreaturer skulle derud, skulle blive hegnet om hø- jen, ligesom udbedring af allerede skete skader skulle ske ved påfyldning af jord).

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som måler 3,8 x 19 x 18 m. Stor, keglestubformet høj, bevokset med græs og lyng. Alle siderne har stået næsten lodret, men er nu skredet ud og bevokset. På toppen findes et område på ca. 7 x 7 m, der ikke er berørt af disse nedskridninger. I toppen findes en ældre, tilgroet nedgravning mod nordvest på 4 x 2 x 0,6 m og mod sydøst på 3 x 2 x 0,6 m. Med de nu tilgroede sider fremtræder højen idag smukt og markant i landskabet på en terasse ned mod Lerkenfeld Å. Uddrag af Naturfredningsloven og beskrivelse af højen sendes til Ruth Rasmussen Viborgvej 37 Li.Binderup 9600 Aars Bevoksning: 1982: Græs og Lyng
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links