Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28062
Sted- og lokalitetsnummer
170802-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Tinghøj", 1,6 x 20 m. Kraftigt afgravet mod N, Ø og V, hvor siden nærmest står lodret, men tilgroet; ligger ud til offentlig vej; tæt Ø op ad den står en højspændingsmast, ca. 3/4 af højen bevaret; overfladen lidt ujævn, alt dog tilgroet. Lyngklædt i udkant af ager, mod vej. NMI: Ligger lige ud til offentlig vej (og virker nydelig når man kommer syd- fra).

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. "Tinghøj". 1.6 x 19 M. Højsiden gennemgravet af 6 Kartoffelkuler. Midten- og Bundgraven skønnes urørte. Nordre Højfod afskaaren ved Vej. Lynggr. i Hede. Henlagt paa 10 Aar til Museets Undersøgelse. 25/8 1899. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Tinghøj", 1.6 x 20 m. Kraftig afgravet mod N-Ø og V, hvor siden nærmest står lodret, men tilgroet. Ligger lige ud til offentlig vej (og virker nydelig når man kommer sydfra). Tæt øst opad den en højspændingsmast. Ca. tre fjerdedele af højen bevaret. Overfladen lidt ujævn, alt dog tilgroet. Lyngklædt i udkant af ager, mod vej.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,6 x 13,0 x 10,0 m. Afgravet mod N, Ø og V. Vejanlæg har taget et stykke mod NV. Interimistisk skolebørnsventeskur er opført ca. 10 m. NNV for højen. Lige bag dette starter et af Hedeselskabets 3-rækkede læhegn i retning mod SSV (genplantning at dømme efter kortet). I betragtning af højens dårlige tilstand forekommer det lidt uoverkommeligt at gå i krig med både Kommune (læskuret) og Hedeselskabet/Læhegnslaug. Skal vi opgive uden sværdslag ? - og hvad siger 3219/71 ? Ingenting om denne høj. Der må være tale om en forveksling. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museumca 1 x 6 - stejle sider, trekantet, flad på tre sider. Bevokset m store træer i mindre krat. Meget forstyrret.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links