Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36056
Sted- og lokalitetsnummer
190402-3
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Stens = Hjortlund by. Høj, "Tinghøj", 3,9 (fra NØ) - 3,35 (fra SV) x 32 m (I NØ-SV) - 26,5 (i Ø-V) - 24 m (i N-S). Foden firsidet afpløjet med stejle skrå brinke, indtil 1,15 m høje mod Ø og N og indtil 0,75 m høj mod S. V-siden næsten lodret afgravet med brud i indtil 1,9 m's højde. Neden for bruddet en 0,6 m høj, svagt skrånende rest af højen. Stor, flad sænkning i siden mod ØSØ, diam. ca. 10 m. Flad sænkning i SV-side, ca. 4 x 2 m. Hul i N-side, diam. 1,3 m, 0,3 m dybt. Sænkning i NØ-side 4 x 3 m, 0,4 m dyb. På nordlige del af østlige højfod henligger 8 sten optaget i højens oprindelige udkant mod ØNØ og NØ. Græs- og lyngklædt, med et par fyr, i ager.

Undersøgelseshistorie

1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig, men medtaget Höj. 33 m. i Tværm., 4 m. h.. Mod SV i Toppen en 5 m. vid Nedgravning, indtil 1.2 m. d. Fra SØ er et 3 m. vidt Skaar ført 4 m. ind i Toppen, 1 m.d. Siden mod S og SØ stærkt afgravet, i øvrigt meget flad og udskreden med mindre Brud mod N og NØ. Fod mod Ø og V overpløjet. Alle Brud tilgoede. Lynggroet i Ager og Hede. Ifgl. Medd. er der mod SØ fundet en mandslang Gravkiste med brolagt Bund, heri ubrændt Lig og Bronzesager.
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSe fredningslist. Vedr. fund af sten (randsten eller ødelagt grav) ved opr. højfod i ØNØ se 661/48.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Tinghøj" 3,90 (fra nø) - 3,35 (fra sv) x 32 m (i nø-sv) - 26,50 (i ø-v) - 24 m (i n-s). Foden firsidet afpløjet med stejlt skrå brinker, indtil 1,15 m høje mod ø og n og indtil 0,75 m høj mod s. V-siden næsten lodret afgravet med brud i indtil 1,90 meters højde. Neden for bruddet en 0,60 m høj, svagt skrånende rest af højen. Stor, flad sænkning i siden mod øsø. diam. ca. 10 m. Flad sænkning i sv-side, ca. 4 x 2 m. Hul i n-side, diam. 1,30 m, og 0,30 m dybt. Sænkning i nø-side 4 x 3 m, 0,40 m dyb. På nordlig del af østlig højfod henligger 8 sten optaget i højens oprindelige udkant mod ønø og nø. Græs- og lyngklædt, med et par fyr, i ager.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links