Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350521
Sted- og lokalitetsnummer
190205-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Frishøj", 4,5 x 36 m. Over siden mod S en tilgroet skelgrøft. I siden mod SV en 10 m bred, nu tilgroet overfladisk afgravning, nå- ende omtrent til toppen. Talrige rævehuller og mindre gravninger ved disse. Bevokset med lyng, græs og enkelte buske i lille plantage.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Friishøj", en ualmindelig stor og smuk Rundhøi, paa flad Mark. Omtrent 15 Fod høi, 105 Fod Tværmaal. En Gravning i Toppen er neppe naaet 4 Fod ned. Ved Foden i den sydvestlige Side er en Indgravning begyndt, 10 mellemstor Stene, af 1-1 ½ Fods Tværmaal, have formentlig dannet et Gravkammer.
1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUalmindelig smuk og anselig Høj, "Fridshøj", 4.50 M. h. 36 M. i Tværm. Over Siden mod S. en tilgroet Skelgrøft, i Siden mod S.V. en 10 M. br., delvis tilgroet overfladisk Afgravning, naaende omtrent til Toppen. I Fod mod N. en Fure. Alle Beskadigelserne dog i Forhold til Højens Størrelse ganske betydningsløse. Højen er beplantet med Gran og ligger i en lille Granplantage. - Søgtes forgæves fredet.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Frishøj", 4,5 x 36 m. Over siden mod syd en tilgroet skelgrøft. I siden mod sydvest en 10 m bred, nu tilgroet, overfladisk afgravning, nående omtrent til toppen. Talrige rævehuller og mindre gravninger ved disse. Bevokset med lyng, græs og enkelte buske i lille plantage.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1966
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssancePrøvegravningen fastslog, at der er tale om en høj.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links