Oversigtsbillede - højen set fra V
.
Oversigtsbillede - højen set fra S
.
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350523
Sted- og lokalitetsnummer
190205-56
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 20 m. I toppen en uregelmæssig, ca. 7 m vid, nu tilgroet nedgravning. Foden i N og V afgravet, nu tilgroet. I NV og NØ min- dre, åbne brud i foden. I foden mod S en dyb, tilgroet nedgravning. Siden mod Ø stejl, tilgroet. Bevokset med græs og lyng i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøi [antaglige sb. 56], hvis sydlige Side er afgravet for øvrigt velbevaret, 12-13 Fod høi, Tværmaal 77 Fod, paa flad Mark.
1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 M. h., 18 M. i Tværm., i Top en uregelmæssig, ca. 7 M. vid, næsten tilkastet, tilgroet Gravning. Foden mod N. og V. afgravet. I Fod mod S. en dyb, firkantet, tilgroet Indgravning. Siden mod Ø. stejl. Lynggroet, i Ager. - I Højsiden er fundet en Bronzeragekniv.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 20 m. I toppen en uregelmæssig, ca. 7 m vid, nu tilgroet nedgravning. Foden i nord og vest afgravet, nu tilgroet. I nordvest og nordøst mindre, åbne brud i foden. I foden mod syd en dyb, tilgroet nedgravning. Siden mod øst stejl, tilgroet. Bevokset med græs og lyng i ager.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links