Infotavle set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - højen set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350525
Sted- og lokalitetsnummer
190205-61
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

I en gruppe af oprindeligt 26 store græstørvsbyggede høje fra ældre bronzealder (højene er opført i perioden ca. 1400 – 1200 fvt.) er ni høje fredede og stadig markante i landskabet. Tre af disse er særligt store og ligger tæt på hinanden på bredden af Kongeådalen. Det er Riishøj, Skelhøj og Storehøj. Tobøl ligger i et knudepunkt, hvor en af oldtidens jyske hovedfærdselsårer til lands skærer Kongeåen. Mange af højene her indeholdt meget rige begravelser.

Original fredningstekst

Høj, "Riishøj", 5 x 30 m. I top en stor, uregelmæssig, nu tilgroet af- gravning. I siden mod V en 2-3 m vid og ca. 1 m dyb nedgravning, lige- ledes tilgroet. Ved fod mod Ø skeldige (sogne- og herredsskel). Kun siden mod V er nær foden fri for beplantning, iøvrigt bevokset med lavt egekrat og andet krat samt græsgroet ved ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Riishøi paa samme Mark, den anseligste Gravhøi i Egnen, med smuk Udsigt, bevokset med Krat, i det Hele velbevaret men i Toppen er en lille Fordybning, omtrent 20 Fod høi, Tværmaal rigeligt 95 Fod. Eieren, Jeppe Jensen, forlangte 400 Kroner for dens Fredning.
1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Høj, "Riishøj", skønnes at være ca. 5 M. h. og ca. 30 M. i Tværm. I Top en 4 x 6 M. vid, indtil 1.50 M. dyb, uregelmæssig, tilgroet Nedgravning, hvortil smal Indgravning gennem Siden fra N. og S. Ved Fod mod Ø. Sogneskeldige. Kun Siden mod V. nær Foden fri for Bevoksning, I øvrigt er Højen bevokset med æavt Egekrat og græsgroet. - Søgtes forgæves fredet.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Riishøj", 5 x 30 m. i top en stor, uregelmæssig, nu tligroet afgravning. I siden mod vest en 2-3 m vid og c. 1 m dyb nedgravning, ligeledes tilgroet. Ved fod mod øst skeldige (sogne- og herredsskel). Kun siden mod vest er nær foden fri for beplantning, iøvrigt bevokset med lavt egekrat og andet krat samt græsgroet ved ager.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links