Oversigtsbillede - højen set fra V
.
Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350529
Sted- og lokalitetsnummer
190303-96
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Ildsted, Oldtid (dateret 12800 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

I en gruppe af oprindeligt 26 store græstørvsbyggede høje fra ældre bronzealder (højene er opført i perioden ca. 1400 – 1200 fvt.) er ni høje fredede og stadig markante i landskabet. Tre af disse er særligt store og ligger tæt på hinanden på bredden af Kongeådalen. Det er Riishøj, Skelhøj og Storehøj. Tobøl ligger i et knudepunkt, hvor en af oldtidens jyske hovedfærdselsårer til lands skærer Kongeåen. Mange af højene her indeholdt meget rige begravelser.

Original fredningstekst

Anseelig høj, 1,6-2,3 x 32-36 m. Foden noget udflydende mod Ø, siderne noget uregelmæssige. Det indre af højen udgravet til bunden med et rundt hul, 17-18 m i diam. foroven, 6-7 m forneden, afgravet terrasseformet i 2-3 terrasser, og fortsættende med en smal gennemgravning i østsiden. Be- vokset med græs, træer og buske, i permanent græsstykke. Fredes efter størrelse og beliggenhed. Højen udgravet af Neergaard 1893.

Undersøgelseshistorie

1893
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidV. Boye, 1986, nr. 4, p. 98: "Storhøj" var 5,9 m. høj og 36 m. i tværmål. H. C. Neergaard, som udgravede den i 1893, fandt midt på dens bund en fra Ø til V aflang, firsidet ramme af kantstillede sten, indvendig var den omkring 4 m. lang og 1,6-1,7 m. bred, dens øvre halvdel var fyldt med håndsten, hvorunder lå muldjord, som hvilede på bunden, hverken liglevninger eller oldsager forefandtes. Stenrammen var omgivet med en stendynge, der var vandrig, og over den lå på flere steder et tyndt lag mos.
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM B 15484-98: Gravfund fra Tobøl, Ribe amt. Indleveret til museet af prof. P. V. Glob, der ved besøg hos gdr. Iver Aalling, Plougstrup, havde taget fundet som danefæ, hvorom rapport fra Glob d. 24/6 1960. Beskadigelse af højen ved gårdejeren meddelt via museumsinspektør H. Stiesdal NM II fra lærer J. C. Nielsen Tobøl 3/7 1956, rapport om besigtigelse af fundstedet ved mag. art. H. Thrane 7/12 1961, efterundersøgelse ved Antikvarisk Samling Ribe i juni 1961, hvorom beretning fra Thrane 18/7 1961. Fundet blev publ. af H. Thrane i KUML 1962. NM B 15484-98 er fundet i gravhøjen "Storehøj" i Tobøl, Føvling s., sb. 96, Malt h., Ribe a. af gårdejerne Aaling og Schöler først i 1940'erne. Sagerne skal have ligget på et bræt. En efterundersøgelse sandsynliggjorde, at der var tale om en egekistegrav. Om fundforholdene jvf. KUML 1962. Nationalmuseet har tidligere undersøgt højens centralgrav - herfra NM A 12026-27.
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Moesgård Museum
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal udgravning - Den antikvariske Samling i Ribe
1962
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links