Oversigtsbillede - området hvor højen har ligget set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
350530
Sted- og lokalitetsnummer
190303-93
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Den tidligere C-høj er fjernet/overpløjet ******************************* Den centrale del af en i øvrigt udpløjet høj, dannende et i N-S gående uregelmæssigt jordstykke, 2,5-5 x 7-8 m, tildels med stejlbrinker, 1- 1,3 m høj. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1881
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM B 2917-18 (spiralarmring af guld og hvælvet bronzeknap med punktornamentik): Indsendt gennem Ribe stiftsamt. Fundet af bolsmand Andreas Jensen Petersen ved gravning i en høj på Tobøl mark (uangivet om i Føvling s., Malt h. eller i Guldager s., Skals h.). I højen fandtes en stensætning ca. 6 al. lang, der ved gravningen faldt sammen med jorden. Ringen fandtes på bunden af stensætningen, der var ca. 3 al. dyb, men foruden den fandtes knappen NM B 2918. guldringen vog 24,0 gr. Værdi 54 kr.
1881
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldt til N01 af [?]: NM B 2917-18, indsendt via anmelder til N01. Fundet af bolsmand Andreas Petersen ved gravning i en høj på Tobøl mark. I højen fandtes en stensætning ca. 6 alen lang, der ved gravningen faldt sammen med jorden. Guldringen fandtes på bunden af stensætningen, der var ca. 3 alen lang, men foruden den fandtes hverken bronze eller jern med undtagelse af en lille bronzeknap, som medfølger.
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeget medtaget Høi. Høide 3,30 met. Tværmaal 22,00 met. Toppen er (paa en lille Kam imod V ude) bortgravet ned til Høiens halve Høide. Foden er allevegne bortpløiet eller bortgravet. Centralgraven synes urørt. Lynggroet i Ager. I Høien fandtes Museets B 2917-18.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen centrale del af en i øvrigt udpløjet høj, dennende et i nord-syd gående uregelmæssigt jordstykke, 2.50- 5 x 7-8 m., tildels med stejlbrinker, 1-1.3 m. høj. Græsklædt, i ager.
1999
Uspecificeret museal aktivitet - Aarhus Universitet, Afd. for Arkæologi
2002
Museal prøvegravning - Museet på Sønderskov
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Museal udgravning - Museet på SønderskovTotaludgravning af nedpløjet gravhøj med maksimalt tre tørveskifter bevaret. Centralgraven plyndret, sandsynligvis herfra stammer tidligere indleverede fund, der sammen med højtypen danner grundlag for dateringen af højen til ældre bronzealder. Randstensspor viser, at højen har haft en diameter på 20-21 meter. Under højen fandtes et ardsporsystem og en svag, mulig digevoldsafgrænsning.
2004
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDKC-registreret samt fundberetning for udgravning modtaget på N01. Jvf. HBV 1131.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerHøjen er synlig i 1999, fjernet i 2002, og udgravet i 2003. Fjernet ved agerbrug / udgravning.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links