Oversigt fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
05121
Sted- og lokalitetsnummer
100609-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Mårup sogn, V.Vidstrup matr.nr. 11pp og 11qq Rubjerg sogn, Alstrup matr.nr. 1b Tingl.: 12/9 1927. Gdr. Frithjof Laurits Jørgensen og hustru, Mårupgård Diplom Afmærkn.: MS. 1935, P.V. Glob En høj, "Tophøj", 19 x 3,5 m; forblæst; små huller i top og østside. NM I: "Tophøj", 4 x 20 m; nordligt i topfladen en 1,5 m bred, 1 m dyb lavning. Sydl. højfod uregelm. afgravet i gl. tid. Høj i skel til Rubjerg sogn, Alstrup matr.nr. 1b.

Undersøgelseshistorie

1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund, græsklædt Høj, "Tophøj", paa Grænsen mellem Rubjerg og Maarup Sogne (Skellet gaar over Højens Midte i ØSØ-VNV). 4 m. høj, 20 m. i Tvm. Affladet, uregelmæssigt bølgende Topflade, nordligt i denne er en ca. 1 m. dyb, 1,50 m. vid Nedgravning. S. Højfod uregelmæssigt afgravet i gl. Tid. Iøvrig velbevaret. - Fredlyst 1927. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, hvis mål ved nyberejsningen ikke er opgivet. Som tidligere beskrevet, men et nyt brud i sydsiden forårsaget af kreaturer, som har væltet fredningsstenen. Et tredobbelt pigtrådshegn går tværs over højen i N-S retning - sogneskellet mellem Rudbjerg og Mårup sogne. Skaden er tidligere meddelt FFF pr. brev. Muligvis er påtale sket. Dias 06.08-09. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt høj i ager i klitterræn.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVelbeliggende, græsklædt høj nær Rubjerg Knude.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links