Mindestenen set fra N
.
Oversigt set fra V
.
Monumentets nye placering
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
05126
Sted- og lokalitetsnummer
100609-26
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten. Mindestenens øverste del er formet som en pyramide, 1 m høj og med en grundflade på 58 x 58 cm. Pyramiden er anbragt på en sokkel, 69 x 69 cm i grundflade, 23 cm høj, hvoraf de øverste 3 cm udgør en skrå affasning. Pyramide og sokkel er anbragt på et fundament, 95 x 95 cm i grundflade og 30 cm højt, bestående af håndstore natursten lagt i cement. Hvor langt soklen går ned i fundamentet vides ikke. Mindestenenes samlede højde er 153 cm. I siden af pyramiden, som vender mod N, er indhugget: Kong Christians d. IX's kronede monogram og herunder: 16 AUG 1871 ------ På soklen er indhugget: i siden mod N: LANDETS KONGE CHRISTIAN DEN IX i siden mod V: HILSTE HER KYSTENS BEFOLKNING i siden mod S: UNDER SIT BESØG I LØNSTRUP 1871 i siden mod Ø: to s-slyngede ornamenter.

Undersøgelseshistorie

1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMidesten ved Mårup Kirke. Som beskrevet i FM-register.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindesten ved Mårup Kirke.
2015
Museal restaurering - KulturstyrelsenPå grund af kystskræntens nærhed af "Kongestenen" på ca 3 meter er monumentet flyttet ca 75 meter mod nordøst på samme matrikel.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links